T3

Partnering bygger framtiden.

T3 är ett nystartat bygg- och anläggningsbolag med partnering som arbetsmodell. Idén bygger på att man genom transparent dialog och samarbete kan skapa ett större kundvärde, där resurser hela tiden fördelas smart och där de gör störst nytta. Vi fick uppdraget att skapa en profil med utgångspunkt i deras värden; transparens, tillsammans och tillit.